Polityka prywatności serwisu
www.spaw-serwiscz.pl


1. Informacje ogólne.

1.      Operatorem Serwisu www.spaw-serwiscz.pl jest obecnie firma ECM Electronic z Częstochowy.
Adres siedziby: 42-207 Częstochowa ul. Stanisława Kunickiego 6.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
cookies zgodnie z zawartymi poniżej opisami użytkowania serwisu.

2.      Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a.      Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b.     Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c.      Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www.

d.     Poprzez zapisywanie logów dokumentujących procesy rejestracji usług.

e.      Poprzez zapisywanie logów dokumentujących sposób korzystania z Panelu Klienta.

 

2. Informacje w formularzach.

1.      Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.      Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3.      Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4.      Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu
w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5.      Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza,
np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6.      Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi
– w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów
będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK),
serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

3. Informacja o plikach cookies.

1.      Serwis korzysta z plików cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich
dostęp jest operator Serwisu.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a.      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.     utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c.      określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych,
w szczególności sieci Google.

5.      W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.      Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza
przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany
ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7.      Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.      Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9.      Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane
w statystykach:
Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10.  Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych
do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub
czasie pozostawania na danej stronie.

11.  W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać
i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/4. Logi serwera.

12.  Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane
wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

1.      Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a.      czas nadejścia zapytania,

b.     czas wysłania odpowiedzi,

c.      nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d.     informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e.      adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu
nastąpiło przez odnośnik,

f.      informacje o przeglądarce użytkownika,

g.     Informacje o adresie IP.

2.      Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

3.      Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

5. Udostępnienie danych.

1.      Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.      Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.      Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych
z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1.      Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie
obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika
może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2.      W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a.      Internet Explorer

b.     Chrome

c.      Safari

d.     Firefox

e.      Opera

f.      Android

g.     Safari (iOS)

h.     Windows Phone

i.     Blackberry

Szanowni Państwo

 

Od 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zacznie

obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, ORODO, GDPR
lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Dlatego kierujemy do naszych Klientów oraz

Potencjalnych Klientów, niniejszą informację mającą na celu poinformowanie Państwa o tym, jak
przetwarzamy Państwa dane osobowe po dniu 25 maja 2018 r.

 

Administrator Danych

 

Administratorem Państwa danych osobowych, a więc podmiotem decydującym o celach i sposobach

przetwarzania Państwa danych osobowych jest firma ECM Electronic z siedzibą w Częstochowie.

Adres: ECM Electronic, 42-207 Częstochowa, ul. Stanisława Kunickiego 6. Podanie danych jest dobrowolne,
ale konieczne w celu zawarcia umowy i późniejszej realizacji usługi. Dane te są zbierane również w ramach

korzystania przez Państwa ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo kontaktować się z firmą

ECM Electronic, 42-207 Częstochowa, ul. Stanisława Kunickiego 6, pod adresem e-mail: spawserwiscz@gmail.com

lub biuro@ecm-electronic.pl, albo pisemnie na adres naszej siedziby.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób
pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Państwa
ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.
Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie,
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych.
Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej
z Państwem tj. wykonania usługi (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:
         - rejestracji Użytkownika w systemie zamówień oraz zapewniania obsługi Użytkownika w tym
            przedstawienia oferty produktów i realizacji zamówienia (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

         - realizacji usług serwisowych, sprzedaży urządzeń, podzespołów i części zamiennych,
         - realizacji zleceń projektowych zlecanych przez inne podmioty gospodarcze,
         - rozpatrywania skarg i reklamacji ( co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
         - dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
           gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prawo do dochodzenia roszczeń;

         - w celach archiwalnych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

         - w celach statystycznych (co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) gdzie prawnie uzasadnionym
           celem administratora jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań
           co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych
i rachunkowych. Nadto, Państwa dane możemy przetwarzać w celach marketingowych
tj. promowania naszych produktów i usług. Jeżeli robimy to bez wykorzystania środków komunikacji
elektronicznej to podstawą prawną wykonywania takich czynności jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie
prawnie uzasadnionym celem administratora jest prowadzenia działań marketingowych. Natomiast, jeżeli
w tym celu korzystamy z środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mail, telefon to z uwagi na inne
obowiązujące przepisy prawa, dane przetwarzamy tylko na podstawie Państwa zgody (co jest zgodne
z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane
we własnym imieniu, w tym między innymi:

         - pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;

         - bankom - celem zwrotu nienależnych świadczeń;

         - organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
           celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, organy ścigania, itd.)

         - podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom
           usług IT);

         - podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, księgowości, podatków lub
           usługi doradcze.
 

Czas przechowywania Państwa danych

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu obowiązywania umowy (realizacji usługi),
a także po jej zakończeniu:
         - dane zawarte na umowach - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy
           (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);

         - w celach wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania
           dokumentów księgowych, wystawienia faktur itd.;

         - dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przechowywane przez 1 rok po terminie upływu
            rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;

         - dane dla celów marketingowych:

       - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;

       - w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu firmy
        
ECM Electronic - do czasu wniesienia sprzeciwu;

         - dane przekazywane z wykorzystaniem formularza kontaktowego - przez okres przedawnienia
           ewentualnych roszczeń (maksymalnie 3 lata).

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

 

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody). Nadto, w sytuacji gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy
RODO posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych.

 

Przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany (profilowanie)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie wpływać na Państwa sytuację. Profilowanie danych osobowych przez firmę
ECM Electronic
polega na przetwarzaniu Państwa danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez
wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy
osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach
analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron

internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również
po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed
jej wycofaniem.